LU.NET.UA - Захист інформації в інтернеті

:: Меню ::

Головна
Введення

Частина I.
Вивчення мети

1. Попередній збір даних
2. Сканування
3. Інвентаризація

Частина II.
Уразливість систем

4. Уразливість Windows 95/98/me
5. Уразливість Windows NT
6. Уразливість Windows 2000

Частина III.
Уразливість мереж

9. Уразливість видалених з'єднань, РВХ, Voicemail і віртуальних приватних мереж
10. Мережеві пристрої
11. Брандмауери
12. Атаки DOS

   Частина IV.
Уразливість програмного забезпечення

13. Вади засобів видаленого управління
14. Розширені методи
15. Уразливість в Web
16. Атаки на користувачів Internet
 Братани
Карта сайту
Добавити у вибране

:: Друзі ::

--

:: Статистика ::

 

 

 

 

 


Мережеве оточення

Перший етап інвентаризації мережі Netware полягає в отриманні даних про сполучені один з одним сервери і дерева. Це можна зробити різними способами, проте найпростіше скористатися засобом Network Neighborhood систем Windows 95/98/nt. Ета зручна утиліта проглядання мережевих ресурсів забезпечує можливість опитування всіх серверів Netware і дерев NDS, з якими є фізичне з'єднання (мал. 3.7), хоча необхідно відзначити, що ви не зможете проглянути структуру дерева, не реєструється в самому дереві. Звичайно, даний факт сам по собі не загрожує інформації, проте він показує, що якщо кожен крок можна виконати так просто, то і вся дистанція не покажеться такою вже складною.Мал. 3.7. Для інвентаризації серверів і дерев Netware досить скористатися вікном проглядання мережевого оточення Windows

З'єднання з використанням клієнта Client32


Програма управління службами Novell Netware Services, представлена піктограмою в системній області панелі завдань, дозволяє управляти підключеннями до Netware за допомогою команди Netware Connections, як показано нижче.
Ця можливість надзвичайно корисна для управління підключеннями до мережі і реєстрацією на сервері. Проте в той же час вона і небезпечна, оскільки після створення підключення можна отримати все дерево NDS з сервера, на якому воно зберігається, номер з'єднання і повна мережева адреса, включаючи адреси мережі і вузла, як показано на мал. 3.8.
Ці відомості можуть допомогти при подальшій установці з'єднання з сервером і отриманні адміністративних привілеїв (див. розділ 7).
Мал. 3.8. Утиліта Netware Connections відображає дерево NDS, в яке входить сервер, номер з'єднання і повна мережева адреса, включаючи адреси мережі і вузла

Проглядання серверів Netware за допомогою On-site Admin


Не проходячи аутентифікації ні на одному сервері, можна проглянути стан будь-якого сервера мережі, скориставшись утилітою Novell On-site Admin (ftp://ftp.cdrom.com). Замість широкомовної розсилки повідомлень ця утиліта відображає відомості про сервери, утиліти проглядання мережевого оточення, що зберігаються в локальному буфері. Ця утиліта періодично оновлює свій буфер, розсилаючи по мережі широкомовні повідомлення серверам' Netware. На мал. 3.9 показаний приклад того, як багато інформації можна отримати за допомогою утиліти On-site Admin.Мал. 3.9. Утиліта On-site Admin — найбільш могутній засіб, що дозволяє виконати інвентаризацію мережі Netware

Програма On-site Admin дозволяє виконувати також і аналіз, як показано на мал. 3.10. Вибравши сервер і клацнувши на кнопці Analyze, можна отримати вичерпну інформацію про том Netware.
Звичайно, ця інформація не потрясла основи всесвіту — вона є лише доповненням даних, отриманих з різних джерел. В процесі аналізу утиліта On-site Admin встановлює з'єднання з досліджуваним сервером, що і продемонстроване на наступній ілюстрації за допомогою утиліти Netware Connections.Мал. 3.10. Утиліта On-site Admin дозволяє отримати інформацію про том
:: Реклама ::

>Страница статей


:: Посилання ::

-

статьи о строительстве http://racechrono.ru/ | Устройство канализации

:: Рекомендуємо ::

-


 

 

 

 


Copyright © Klab-F 2024